Aanpak

We kennen het waarschijnlijk allemaal: Tijdens de training hebben de deelnemers enorme energie om het in de toekomst anders te doen. Maar als de trainer de deur uit is, ligt de valkuil op de loer dat men al snel vervalt in het oude patroon. Om dit te voorkomen leggen wij vanaf de start van het programma de inhoud ervan en de verantwoordelijkheid ervoor, terug in de organisatie. We betrekken leidinggevenden en collega’s actief. En we pleiten voor interne performance coaches. Uiteraard zorgt SAVE Training & Advies voor een goede begeleiding hiervan.

Om een hoger rendement bij de medewerkers te bewerkstelligen, werkt SAVE Training & Advies bij elk maatwerkprogramma in 6 stappen:

  • Intake-gesprek met de leidinggevende(n) van uw organisatie
  • Formuleren van de gewenste leerdoelen en organisatiedoelen
  • Leidinggevende betrekken bij de borging van de vaardigheden
  • Schriftelijke of mondelinge intake met de deelnemers
  • Start training en praktijkopdrachten
  • Evalueren van het traject

De praktijk van uw organisatie wordt gekoppeld aan de theorie. Om kosten te besparen worden bestaande oefeningen, casussen en theorieen op basis van bewezen successen aangepast aan uw organisatie. Het wiel wordt dus niet opnieuw uitgevonden.
Meer informatie over onze aanpak? neem hier contact op