Home

Blog: Trainen van vaardigheden in het klaslokaal: Zinvol?

 

Uit verschillende onderzoeken over de hele wereld is naar voren gekomen dat het leren in het klaslokaal ‘een beetje’ helpt. In dit lokaal kunnen de vaardigheden geoefend worden, kunnen overtuigingen langzaamaan veranderen en kan een theoretisch kader neergezet worden. Nuttig, maar helaas niet voldoende. The Ebbinghaus Forgetting Curve toont aan dat na 19 minuten al 42% van de lesstof is weggezakt, en na 6 dagen bijna 80 procent. 80% van de lesstof die wordt aangeboden in een traditionele setting wordt dus niet onthouden….

 

Gelukkig blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er goede oplossingen bestaan om de competenties van medewerkers daadwerkelijk te verbeteren. Trainen in het klaslokaal wordt steeds zinvoller als leidinggevenden, collega’s of een coach direct betrokken zijn bij de leerdoelen van een collega. Maar daar blijft het niet bij. In de organisatie zal ruimte gecreëerd moeten wordten om direct na de training aan de slag te gaan met individuele praktijkcases, om deze vervolgens intern te evalueren met elkaar. Op deze manier komt de aangeboden ‘lesstof’ direct terug in de praktijk en worden de medewerkers bewuster van de nieuwe competenties. 

 

Bij SAVE zorgen we ervoor dat de gehele cirkel rond is. De trainingen sluiten aan bij de praktijk van uw organisatie en worden altijd ondersteund met praktijkopdrachten. Ook worden de leidinggevenden en collega’s nauw betrokken bij de borging van de trainingsstof. Alleen dan verandert er ook daadwerkelijk genoeg in de praktijk, ontwikkelen uw medewerkers zich, wordt de organisatie professioneler en is uw investering geen weggegooid geld!

Sander Verheul, Directeur SAVE Training & Advies

 Sander Verheul, SAVE Training & Advies

Direct meer informatie over onze trainingsmogelijkheden? klik hier